Status etter feil i datasenteret U87

14.02.2017 kl 09.45

Diskvolumer med e-post mottatt til server før 03.02.2017 kl 17.04 er rekonstruert. Disse kopieres nå til kundenes e-postbokser. Kunder kan derfor motta "gammel" e-post i sin innboks i dag.

13.02.2017 kl 06.30 - 08.25

Tjenester oppdatert. Dette medførte bortfall av tjenester 6 ganger á ca 2 minutter.

12.02.2017 kl 16.20

Databaser er gjenopprettet.

12.02.2017 kl 13.25

Nettsteder er ferdig gjenopprettet fra backup.

Det gjenstår å gjenopprette databaser.

Det gjenstår å gjenopprette e-poster som var innkommet før 03.02.2017 kl 17.04.

11.02.2017 kl 19.40

Rekonstruksjon fra backup er i gang.

Spam-filtrering for e-post fungerer nå helt som før. En del søppelpost slapp igjennom filterene som ble aktivert tidligere.

10.02.2017 kl 11.25

Nettsteder hvor vi har komplett backup er nå lagt tilbake, med unntak av Albix AS' eget nettsted, som vil vise denne feilmeldingen inntil gjenoppretting er avsluttet. Hvis ditt nettsted fortsatt viser denne feilmeldingen har vi ikke komplett backup tilgjengelig ennå. Du må gjerne ta kontakt om du har en egen kopi av filene til nettstedet.

Hovedfokus er nå å få lest backup og kopiere tilbake det resterende.

10.02.2017 kl 08.51

Spam-filtrering for e-post er slått på.

09.02.2017 kl 12.10

E-post skal nå fungere som normalt. Noe ustabilitet kan oppleves da det fortsatt mangler adresse-blokkering av en rekke "ugangskråker" som kan bruke mye av kapasiteten.

Logger for e-post følges opp for å aktivt fange opp kunder som fortsatt måtte oppleve problemer. Opplever du problemer, ta kontakt på tlf. 21 69 64 70, så er det sannsynligvis løst på kort tid.

Rekonstruksjon av nettsteder er påbegynt. Vi har problemer med å lese backup, men det er fortsatt godt håp om at det vil gå i orden snart. Ta gjerne kontakt om du har en egen kopi av filene til ditt nettsted, så laster vi det opp snarest.

07.02.2017 kl 12.50

E-post ferdigtestet. Henting og sending av e-post åpnes, men det mangler fortsatt en del brukerkonti.

Hvis det haster å få tilgang til din e-postadresse, kan du sende en henvendelse hvor du skriver hvilke adresser det gjelder, så får du tilsendt nytt passord dersom vi ikke kan rekonstruere ditt gamle passord.

06.02.2017 kl 01.00

E-posttjener for innkommende e-post OK.
De fleste e-postadresser er konfigurert, men serveren monitoreres for å fange opp eventuelle feil eller manglende konfigurasjon. Det har ennå ikke lyktes å rekonstruere diskvolumene som ble ødelagt, men det er fortsatt håp om å få dette til.

05.02.2017 kl 04.52

Nettsteder svarer med denne feilmeldingen. Http statuskode "503 Service unavailable" forhindrer at søkemotorene reindekserer nettstedene, slik at søkeresultatene for nettsteder ikke endres som følge av hendelsen.

Det prioriteres å få e-posttjenesten aktiv, deretter nettsteder.

05.02.2017 kl 04.34

DNS-tjenesten er gjenopprettet

04.02.2017 kl 20.30

Berørte tjenere byttet. Oppsett og rekonstruksjon av tjenester påbegynnes.

03.02.2017 +- kl 17 blir våre tjenester utilgjengelige

Fredag ettermiddag oppsto en feil i driftsenteret hvor vi har våre tjenere.
Arbeidet med å gjenopprette data fra sikkerhetskopier er omfattende, men det jobbes med saken.

Såvidt vi kjenner til så langt, er årsaken svikt i strømforsyningen til kjøleanlegget. Dermed steg temperaturen, og flere harddisker måtte gi tapt. Dette medførte at alle tjenester ble utilgjengelige.
Her finner du informasjon om hendelsen fra vår driftsenter-tilbyder. (Alt som står om tilgjengelighet for tjenere og tjenester gjelder ikke Albix' kunder, da vi kun leier rackplass til våre egne tjenere).
Av relevans for Albix AS' kunder er følgende:
03.02.2017 kl 16.52: Problemet rammer alle tjenester i datasenteret OSL-U87
03.02.2017 kl 18.47: Varmen har forårsaket en feil i kjernenettet. Vi jobber med å gjenopprette dette.

Datasenteret skal være bygget slik at det som nå har inntruffet, ikke skal kunne skje. Når situasjonen allikevel er som den er, arbeides det etter beste evne for å få alt i orden igjen.


Status oppdateres her etterhvert. Takk for din tålmodighet.